LAATUPOLITIIKKA

Tyytyväinen asiakas

Tavoitteemme on selvittää ja täyttää jokaisen asiakkaamme yksilölliset tarpeet jotta voimme varmistaa asiakkaidemme asiakastyytyväisyyden, jota seuraamme säännöllisesti. Sitoudumme noudattamaan asiakkaillemme antamiamme lupauksia, keräämme ja analysoimme asiakaspalautteita sekä parannamme tuotteitamme, palveluamme ja toimintaamme palautteen perusteella.

Yrityksen johto

Yrityksen johto asettaa tavoitteet, huolehtii tarvittavista resursseista ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yrityksen johto sitoutuu noudattamaan tätä laatupolitiikkaa kaikissa tuotteiden toimintaa ja toiminnan laatua koskevissa toimissa ja päätöksissä.

Henkilöstön sitoutuminen

Henkilöstämme sitoutuu tekemään työnsä laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti, puuttumaan havaitsemiinsa virheisiin sekä esittämään parannusehdotuksia. Jokainen parannusehdotus käsitellään ja toimintaa kehitetään systemaattisesti yhteistyössä henkilöstön kanssa. Henkilöstön osaamista arvioidaan ja ylläpidetään tarpeen mukaan soveltuvilla koulutuksilla.

Jatkuva parantaminen

Laatujärjestelmämme on sertifioitu ISO 9001 –standardin mukaisesti. Mittaamme prosessejamme ja kehitämme niitä sekä laatujärjestelmäämme jatkuvasti. Laatujärjestelmän avulla varmistamme koko henkilöstön tietoisuuden asiakas- ja laatuvaatimuksista.

Kerralla oikein

Laadukkaiden tuotteiden aikaansaamiseksi käytämme parhaita raaka-aineita ja luotettavia tavarantoimittajia, alihankkijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Tuotantoon hyväksymme vain vastaanottotarkastuksen läpäisevät raaka-aineet ja osat. Työvaiheesta seuraavaan päästämme vain huolella valmistettuja ja määritellyt vaatimukset täyttäviä tuotteita tai niiden osia.

Lupaus asiakkaille

Sujuvilla prosesseilla tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa ja turvaamme oman kannattavuutemme. Asiakkaille toimitamme vain tarkastettuja, turvalliseksi todettuja ja hyväksyttyjä lopputuotteita.

Kiinnostuitko?

Viluttaako vai oletko jo jäässä? Ei huolta, ratkaisemme lämmitysongelmasi joten kerro tilanteestasi ja palaamme asiaan mahdollisimman pian.